Správa IT - technologie

Náš IT team je složen z mladých lidí, kteří mají vzdělání v oboru IT. Znalost TCP/IP (ISO-OSI) je samozřejmostí stejně jako několikaleté zkušenosti se správou sítí na platformě windows.

Co se týká bezpečnostních auditů, tyto služby zajišťuje člověk se zkušenostmi z oboru, především pak s produkty společnosti Symantec, která se na oblast bezpečnosti sítí specializuje.

Správa sítí

Administrujeme malé sítě se síťovým prostředím Windows (servery 2000/2003/2008, stanice WIN 98/ME/2K/XP/Vista).

Do správy serveru spadá administrace těchto služeb: Active Directory, DNS, IIS, NAT. Dále pak vytváření bezpečnostních politik ve vnitřní doméně, restrikce uživatelů, vytváření login/logout scripů, analýza logů, aktualizace bezpečnostních rizik, správa proxy serveru a firewallu.

Co se týká správy stanic - tam se zabýváme zajištěním běžných služeb potřebných k práci daného zákazníka, většinu menších problémů se stanicemi se snažíme řešit telefonicky.

Bezpečnostní audit

Auditujeme malé sítě s maximálním počtem 20ti stanic a síťovým prostředím windows (servery a routery WIN 2000/2003/2008 přípaně firewally Symantec (SGS/SEF/SFA).

Bezpečnostní audit probíhá ve dvou fázích - vnější a vnitřní. Pro zjištění bezpečnostních rizik máme vypracován přesný postup, který odhalí nejběžnější chyby v konfiguraci routeru/firewallu. V dalším postupu zkoumáme možnosti proniknutí do systému a využití nedostatků jednotlivých služeb běžících na daném stroji. Každá bezpečnostní chyba je v rámci možností odstraněna, zapsána do závěrečného protokolu a případně navrhnuta na další řešení.