Přemysl Morgan Vacek


Přes 20 let pracuji v IT.

Učím učitele i studenty, jak

používat nové technologie.

Řídím ICT projekty ve
vzdělávání.

+420 603 756 376

ERASMUS+ | ICT in EDU | AI | STEM | DIGI DETOX

Tento web nepoužívá cookies ☺